Схема потоків при тангенційній фільтрації  через полімерну мембрану для всіх мембранних методів розділення

Схема потоків домішок води через полімерну мембрану для різних мембранних методів розділення